یکی از دلایل رایج مراجعه بیماران به پزشک جهت انجام عمل جراحی زیبایی بینی و اصلاح قوز بینی بالای بینی است. معمولاً علت قوز داشتن بینی به عوامل ژنتیک مربوط می شود و در برخی گروه های قومی بیشتر بروز مییابد . در هنگام انجام عمل جراحی زیبایی بینی با برداشتن بافت ، بینی هم از نی مرخ و هم از تمام رخ بهتر به چشم میآید.