عمل زیبایی بینی

تصاویر قبل و بعد بینی های افتاده یا سر پایین

بینی های افتاده معمولا بینی هایی هستند که استخوانی بوده و نسبت به زاویه اصلی بینی سر آن ها پایین تر از حد معمول است. بینی های استخوانی یا قوز دار معمولا در عام مردم بینی عقابی نامیده میشود .
دوران درمان این بینی ها به دلیل این که در عمل زیبایی بینی کار بیشتری باید روی آن ها انجام شود بیشتر است ولی ظاهر نهایی بعد از عمل زیبایی بینی بسیار متفاوت و بهتر از قبل از عمل زیبایی بینی است.
نمونه های قبل و بعد عمل زیبایی بینی مربوط به بینی های سرپایین یا افتاده است که توسط دکتر سید علی بصام مورد جراحی زیبایی بینی قرار گرفته و کلیه تصاویر و استفاده از آن ها صرفا با قید نام دکتر سید علی بصام مجاز است.