اگر پره های بینی بزرگ داشته باشید و متخصص گوش و حلق و بینی بخواهد پره های بینی را کوچک کند، هم در روش باز و هم در روش بسته کناره های بینی برش داده می شود. برش های کنار بینی درحالت استاندارد باید یک میلیمتر بالاتر از چین بینی ایجاد شود. در افرادی که پوست سفیدی دارند در برخی موارد این برش ها دیده نمی شود و بعد از مدتی محوش میشوند و از بین می روند . در سیاه پوستان جای بخیه ها به شدت دیده می شود. در ژن ایرانی ها اگر برش در جای صحیح خود یعنی یک میلی متر بالاتر از چین بینی ایجاد شود، خط مختصری باقی می ماند. اگر برش روی چین بینی ایجاد شود این خط دیده نمی شود ، اما اشکالی که ایجاد می کند آن است که گاهی جوش های چرکی در این ناحیه ایجاد می شود که فرد باید اقدام به خارج کردن آنها نماید .
دکتر سید علی بصام متخصص گوش و حلق و بینی با استفاده از روش های نوین جراحی زیبایی ینی پره های بینی بزرگ شما را متناسب با صورت شما کوچک و از حالت اولیه به حالت مناسب تغییر خواهد داد .

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”false”]