خرداد ۳, ۱۳۹۶
تاثیر خندیدن و حرکات صورت روی مدل بینی

تاثیر خندیدن و حرکات صورت روی مدل بینی

تاثیر خندیدن و حرکات صورت روی مدل بینی به طور طبیعی زمانی که حرکاتی مانند خندیدن در صورت ایجاد می شود ممکن است این حرکات نوک […]