مهر ۲۷, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

نتیجه جراحی زیبایی بینی گوشتی

برای جراحی بینی بهترین افراد کسانی هستند که نقایص مشخصی در بینی شان بسیار بارز باشد و از پیش از انجام جراحی با جراح همکاری کافی داشته باشند.
مهر ۲۶, ۱۳۹۵
تاثیر عمل زیبایی بینی روی صدا

جراحی بینی و تغییر صدا

برخی از بیماران شاید نگران این باشند که جراحی بینی می تواند صدای آنها را دستخوش تغییر کند به خصوص اگر شخصیت و شغل آنها وابسته به صدایشان باشد
مهر ۲۵, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

جراحی زیبایی بینی

در بین تمام عملهای زیبایی ،جراحی پلاستیک بینی که اصطلاحاً رینوپلاستی نامیده می شود از ویژگی های خاصی برخوردار است و سعی می کنیم با تفضیل بیشتری مورد بحث قرار گیرد
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

آیا خنده بر شکل بینی جراحی شده تاثیر می گذارد؟

بدین ترتیب بافت هایی که از قسمت های اضافی و ناهنجار بینی برداشته می شوند، در جای مناسب در قسمت های دیگر مورد استفاده قرار می گیرند