مهر ۲۴, ۱۳۹۵
عمل زیبایی بینی

اقدامات پس از جراحی بینی استخوانی

استفاده از کمپرس یخ :این کمپرس را هر 15 دقیقه گذاشته و سپس برداشته شود .حداکثر مدت استفاده از کمپرس سرد 2 تا 3 روز بعد از عمل میباشد
اسفند ۱۷, ۱۳۹۴
نحوه چسباندن چسب بینی

نحوه صحیح چسب زدن بینی بعد از جراحی زیبایی بینی

چسب زدن بینی بعد از جراحی زیبایی بینی انجام میشود که برای کمک به کنترل ترم بینی بعد از عمل زیبایی بینی از آن استفاده میشود […]